ముగించు

మండల్స్ & పిన్ కోడ్‌లు

మండల్స్ & పిన్ కోడ్‌లు
మండలు పిన్ కోడ్
ములుగు 506343
వెంకటాపూర్ 506352
గోవిందరావుపేట 506344
ఎస్ ఎస్ తాడ్వాయి 506344
ఏటూర్ నగరం 506165
మంగపేట్ 506172
కన్నిగుడెం 506347
వెంకటాపురం 507136
వాజీడు 507136