ముగించు

రెవెన్యూ విభాగం

ములుగు రెవెన్యూ డివిజన్

ఈ జిల్లా పరిధిలో ములుగులో ఒక రెవెన్యూ విభాగం ఉంది మరియు ఇందులో 9 మండలాలు మరియు 174 గ్రామ పంచాయతీలు ఉన్నాయి.