ముగించు

ఆసారా పెన్షన్లు

తేది : 01/05/2016 - | రంగం: ఆసారా పెన్షన్లు

సంక్షేమ చర్యలు మరియు సామాజిక భద్రతా నికర వ్యూహంలో భాగంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం అందరు పేదలకు గౌరవంతో భద్రత కలిగిన జీవితాన్ని నిర్ధారించడానికి ఆసారా పెన్షన్లను ప్రవేశపెట్టింది. ఆసారా పెన్షన్ పథకం ప్రత్యేకించి పాత మరియు బలహీనమైన, ఏచ్ .ఐ . వి – ఎయిడ్స్ , వితంతువులు, అసమతుల్య నేతపనివారు మరియు పొడుచుకు వచ్చిన టాపర్లు ఉన్న వ్యక్తులను రక్షించడానికి వారి వయస్సు వారి జీవనోపాధిని కోల్పోయిన వారి కోసం గౌరవం మరియు సాంఘిక భద్రతకు దారితీసే కనీస అవసరాలకు రోజు అవసరం.
తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆసారాను కొత్త పెన్షన్ పథకాన్ని నెలవారీ పింఛను రూ. 200 నుండి రూ. పాత వయస్సు కోసం, వితంతువులు, నేతపనిచేయునవారు, కండగల టాప్పర్స్ మరియు ఎయిడ్స్ రోగులు మరియు రూ. 500 నుండి రూ. 1500 మంది వికలాంగులకు. సీనియర్ పౌరులు, వితంతువులు, శారీరక వికలాంగులైన పేదలు, వృద్ధులకు చెందిన కళాకారులు, బీడీ కార్మికులు సహా 37, 65, 304 మందికి పెన్షన్లకు ప్రభుత్వం రూ .4,700 కోట్లు ఖర్చు చేసింది. మునుపటి పథకాల కంటే 478% పెరుగుదల.

లబ్ధిదారులు:

సీనియర్ పౌరులు, వితంతువులు, శారీరకంగా వికలాంగ, పేద మరియు వృద్ధుల కళాకారులు మరియు బీడీ కార్మికులు

ప్రయోజనాలు:

నెలవారీ పింఛను పెంచుకునే కొత్త పెన్షన్ పథకం

ఏ విధంగా దరకాస్తు చేయాలి

మరింత సమాచారం కోసం ఆసారా పెన్షన్లపై క్లిక్ చేయండి: www.aasara.telangana.gov.in