ముగించు

ఫిర్యాదును ఎలా సమర్పించాలి?

పౌరులు మీ ఫిర్యాదులను ఈ క్రింది లింక్ ద్వారా ఇవ్వవచ్చు.

పర్యటన: http://cpgrams.ts.nic.in/

గ్రీవెన్స్ సెల్

ప్రాంతము : ములుగు కలెక్టరేట్ | నగరం : ములుగు | పిన్ కోడ్ : 506343