ముగించు

నియోజకవర్గాలు

109,ములుగు LAC

  • ములుగు
  • వెంకటాపూర్
  • గోవిందరావుపేట
  • ఎస్ ఎస్ తాడ్వాయి
  • ఏటూర్ నగరం
  • మంగపేట్
  • కన్నిగుడెం
  • కోతగూడ
  • గంగారం