Close

Constituencies

109, Mulugu LAC

  • Mulug
  • Venkatapur
  • Govindaraopet
  • S S Tadvai
  • Eturnagaram
  • Mangapet
  • Kannaigudem
  • Kothaguda
  • Gangaram